Nr. 2 van 2014 is er!

15-12-2014
Nr. 2 van 2014 is er!

Het tweede nummer van de jaargang 2014 is verschenen. Bekijk hier de inhoud.

Koop onze verjaardagskalender

12-03-2013
Koop onze verjaardagskalender

Stop de tijd… met een eeuwigdurende kalender! Bij veel mensen hangt ergens in huis een verjaardagskalender. De Leiegouw speelt hier op in en geeft er een historische toets aan. Wat gebeurde er op die datum in Kortrijk? Een hele rist weetjes wordt gekoppeld aan een bepaalde dag in de kalender.