Nr. 2 van 2014 is er!

15-12-2014
Nr. 2 van 2014 is er!

Het tweede nummer van de jaargang 2014 is verschenen. Bekijk hier de inhoud.

Themanummer WO I

12-06-2014
Omslag themannummer

Het spreekt vanzelf dat ook De Leiegouw aandacht besteedt aan de herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog. Daarom is het eerste nummer van 2014 van het tijdschrift volledig gewijd aan de Grote Oorlog. Aan het themanummer Achter het front: Zuid-West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog werkten acht verschillende auteurs mee, die allemaal een specifiek aspect van de oorlogsbelevenis in de streek beschrijven. De Leiegouw-leden krijgen het nummer gratis. Het is ook afzonderlijk verkrijgbaar tegen 15 euro per exemplaar.