Leiegouwtje, 2015, nr. 7

   

Lezingen

Donderdag 
12 november, 20 uur

Sint-Annazaal,
begijnhof Kortrijk

 

Rik Opsommer
De vorming van de Frans-Belgische grens

De periode tussen 1635 en 1715 is uiterst belangrijk voor de vorming van de Frans-Belgische grens. De veroveringsoorlogen van Lodewijk XIV leiden op het plaatselijke vlak tot talrijke wijzigingen. Na de Vrede van Aken liggen Kortrijk en Oudenaarde in Frankrijk, maar Cassel en Ieper in Vlaanderen. 1678 betekent de afsplitsing van het Meense deel van de kasselrij Kortrijk. Na 1713 maakt de Roede van Menen deel uit van Geretrocedeerd Vlaanderen, dat eigenlijk een minder onafhankelijk statuut heeft. Al die grote vredescongressen worden vaak gevolgd door een opvolgingscongres, waar 'de concrete uitwerking van een verdrag' geregeld wordt. Zo vindt tussen 1679 en 1682 de conferentie van Kortrijk plaats. In de late 18de eeuw (1769, 1779) en vroege 19de eeuw (1820 – Verdrag van Kortrijk) vinden de laatste grensaanpassingen plaats. En hoe zit het nu met Leie tussen Menen en Armentières?

Prof. dr. Rik Opsommer (Universiteit Gent/Stadsarchief Ieper) zal in het tijdperk van de Eurometropool op donderdag 12 november deze grensoverschrijdende problematiek nader toelichten.

Zondag 13 december,
10.30 uur
Sint-Annazaal,
begijnhof Kortrijk

 

Hendrik Callewier
Van 'gemene' tot 'Kortrijk-weide':
het eeuwenoude verhaal van een nieuw stadsgedeelte

De komende jaren ondergaat ‘Kortrijk-weide’ een ware metamorfose. Dit gebied, dat zich bevindt tussen de spoorweg, Magdalenastraat en de burgemeester Lambrechtlaan, wordt een nieuwe stadswijk met veel aandacht voor groen en ontspanning. In deze lezing staan we stil bij de historische achtergrond van ‘Kortrijk-weide’. Vanaf de late middeleeuwen speelde de ‘weide’, die oorspronkelijk veel groter was, een belangrijke rol voor de stad, zowel economisch, ecologisch als sociaal. Op de weide, net buiten de stadsmuren, konden niet alleen de dieren grazen. De weide was ook een plaats waar het Kortrijkse linnen werd gebleekt en die dienst deed als ‘containerpark avant la lettre’. Voorts was de ‘gemene weide’ een liefdadigheidsinstelling, die de armen van de stad financieel ondersteunde. In tijden van pest woonden de zieken er in noodwoningen en werden er begraven. Op de weide vinden we ook de galg terug en de schietpers van de schuttersgilde. Het verhaal van de gemene weide brengt zo verschillende facetten van het stedelijke leven tijdens de voorbije eeuwen in beeld. 

Dr. Hendrik Callewier is bestuurslid van De Leiegouw en rijksarchivaris in Kortrijk. Deze lezing is een samenwerking met de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk en heeft op zondag 13 december om 10.30 uur in de Sint-Annazaal van het begijnhof (en dus niet op de tweede donderdag van de maand). Nadien volgt een drink.

 

 

Korte berichten

 

 

Wat vind jij het bewaren waard?

Op 3 december organiseert erfgoed zuidwest in V-tex (Pieter de Conincklaan 23 A, Kortrijk) een pop-upmuseum. Koester je het vingerhoedje of een recept van je oma? Bewaart jouw vereniging stukken uit een verloren gegane processie? Schuilt er een boeiend verhaal achter een oude foto, brief, teddybeer of ander voorwerp? Met al deze objecten bouwen de organisatoren een museum-voor-één-avond dat ze aan het einde van de avond feestelijk openen.
Met het pop-upmuseum lanceert erfgoed zuidwest ook een jaarlijkse traditie om alle erfgoedspelers, groot en klein, samen te brengen.

Meer informatie en inschrijven op www.uitinzuidwest.be/popupmuseum.be