Leiegouwtje, 2015, nr. 8

   

Nieuwe verhandeling te koop

 

Tony Herbert (1902-1959), een veelzijdig leven

In de reeks Verhandelingen van De Leiegouw verschijnt zaterdag 5 december een nieuwe aflevering (XV): 'Tony Herbert (1902-1959), een veelzijdig leven'. We werkten daarvoor samen met de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas.

Tony Herbert (Lokeren, 1902 – Kortrijk, 1959) was in zijn relatief korte leven in vele domeinen actief: als ondernemer, ideoloog, krantenuitgever en kunstverzamelaar. Hij was bedrijfsleider bij de nv Kortrijkse Katoenspinnerij en nauw betrokken bij het Vlaams Economisch Verbond. Herbert stond ook mee aan de wieg van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), dat een uitgesproken autoritaire koers volgde, maar hij raakte snel gebrouilleerd met de partij. Nadien zocht hij toenadering tot Verdinaso, zonder formeel lid te worden. Hij evolueerde in de richting van Vlaams en koningsgezind belgicisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij de spilfiguur van discussie- en studiegroepen, die onder meer de vernieuwing van de katholieke partij en haar omvorming tot Christelijke Volkspartij (CVP) voorbereidden. Samen met Léon Bekaert richtte hij de krant De Nieuwe Standaard op, die dicht bij de nieuwe CVP stond en waarin hij zijn opvattingen over een Vlaamsgezind en katholiek belgicisme en een ‘gereguleerde democratie’ propageerde. Voor de rechts-autoritaire en corporatistischgezinde Tony Herbert was echter geen parlementair mandaat beschikbaar, zodat hij zich rond 1950 uit de politiek terugtrok. Nadien concentreerde hij zich vooral op zijn gezin met elf kinderen, zijn bedrijf en zijn rijke en uitgebreide kunstverzameling met vooral werk van Vlaamse expressionisten.

De auteurs Dirk Luyten, Tanguy Eeckhout, Bruno De Wever, Fabrice Maerten en Karel Van Nieuwenhuyse belichten in dit boek de vele aspecten van het leven van deze intrigerende figuur.

Bestellen

De verhandeling 'Tony Herbert (1902-1959), een veelzijdig leven' kost 15 euro (plus 5 euro portkosten). U kunt het boek bestellen door hier te klikken en uw gegevens door te geven en door het passende bedrag over te maken op rekening BE12 3850 4116 0092 van De Leiegouw, met vermelding 'Herbert', aantal exemplaren en uw naam en adres. U krijgt het boek nadien opgestuurd. Het boek is ook te verkijgen in de Jan Breydellaan 109 in Kortrijk, elke woensdag tussen 19 en 20 uur (vanaf 7 december).

   

Lezingen

Zondag 13 december,
10.30 uur
Sint-Annazaal,
begijnhof Kortrijk

 

Hendrik Callewier
Van 'gemene' tot 'Kortrijk-weide':
het eeuwenoude verhaal van een nieuw stadsgedeelte

De komende jaren ondergaat ‘Kortrijk-weide’ een ware metamorfose. Dit gebied, dat zich bevindt tussen de spoorweg, Magdalenastraat en de burgemeester Lambrechtlaan, wordt een nieuwe stadswijk met veel aandacht voor groen en ontspanning. In deze lezing staan we stil bij de historische achtergrond van ‘Kortrijk-weide’. Vanaf de late middeleeuwen speelde de ‘weide’, die oorspronkelijk veel groter was, een belangrijke rol voor de stad, zowel economisch, ecologisch als sociaal. Op de weide, net buiten de stadsmuren, konden niet alleen de dieren grazen. De weide was ook een plaats waar het Kortrijkse linnen werd gebleekt en die dienst deed als ‘containerpark avant la lettre’. Voorts was de ‘gemene weide’ een liefdadigheidsinstelling, die de armen van de stad financieel ondersteunde. In tijden van pest woonden de zieken er in noodwoningen en werden er begraven. Op de weide vinden we ook de galg terug en de schietpers van de schuttersgilde. Het verhaal van de gemene weide brengt zo verschillende facetten van het stedelijke leven tijdens de voorbije eeuwen in beeld. 

Dr. Hendrik Callewier is bestuurslid van De Leiegouw en rijksarchivaris in Kortrijk. Deze lezing is een samenwerking met de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk en heeft op zondag 13 december om 10.30 uur in de Sint-Annazaal van het begijnhof (en dus niet op de tweede donderdag van de maand). Nadien volgt een drink.