E-Leiegouwtje, 2016, nr. 1

 

 

LEZINGEN

 

Maandag 1 februari 2016, 19 uur
Kortrijkse Schouwburg

 

 

Bruno Forment
Theaters! De beste en zijn nog niet goed! 

'Te Kortrijk, aapt men na ’t gene te Gent, Brussel, enz., gebeurt op ’t theater. En voor die menschen, God lof, groot in getal, die naar dat spel niet en gaan, zeggen wij wat er daar in de beschavingsstede te berde komt: verheerlijking van overspel, walgelijke driften en snoode gevoelens; zedekwetsende verbeeldingen bij zooverre dat de Brusselsche gazetten (verre van scrupuleus!) van tijd tot tijd een keer roepen: ’t is te plat, te opentlijk… vuil!! En dat is plezier, en beschaving!

Dit citaat uit De Gazette van Kortrijk in 1890 typeert het discours dat een deel van de Kortrijkse bevolking voerde tegen de foortheaters, die elk jaar rond Pasen neerstreken, en tegen de komst van de schouwburg. Burgemeester Auguste Reynaert en schepen van Cultuur Leopold Gillon wisten deze kritiek te omzeilen en slaagden erin de verschillende zuilen te overtuigen van de noodzaak van een cultuurtempel in het centrum van Kortrijk. Hoe en in welke sfeer dit gebeurd is, vormt het onderwerp van de lezing van Bruno Forment.

Bruno Forment studeerde muziektheorie en compositie aan het Gentse Conservatorium en kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent. In 2007 promoveerde hij aan de UGent met een scriptie over de rol van de antieke mythologie in de 18de-eeuwse opera seria.
Naast docent Muziekgeschiedenis aan de VUB is Bruno Forment artistiek directeur van het historisch-instrumentenorkest Il Fondamento. Hij is redacteur van de boeken (Dis)embodying Myths in Ancien Régime Opera (Leuven UP, 2012) en Theatrical Heritage: Challenges and Opportunities (Leuven UP, 2015), en auteur van diverse internationale artikelen over het operalibretto, de partituur en het decor. Daarnaast is hij sinds 2015 voorzitter van de Research Commission van OISTAT, de internationale organisatie van scenografen, theaterarchitecten en -technici. Zijn werk werd bekroond door de Schweizerische Musikforschende Gesellschaft en de Goldberg Early Music Foundation.

Na de lezing volgt een drink in de foyer. Inschrijven via erfgoedcel@kortrijk.be of op 056-27.74.24

 

 

 

 

 

Maandag 22 februari om 19.30 uur in het auditorium van Museum 1302
Begijnhofpark

 

Edward De Maesschalck over
Oranje tegen Spanje. Eenheid en scheiding van de Nederlanden onder de Habsburgers (1500-1648)

De anderhalve eeuw tusen de geboorte van keizer Karel (1500) en de Vrede van Munster (1648) vormt een van de meest fascinerende periodes uit onze geschiedenis. De welvaart bloeide als nooit tevoren en de kunsten bereikten een nieuw hoogtepunt. Maar het was ook de tijd van de religieuze twisten en van de Tachtigjarige oorlog (1568-1648), waarin Willem van Oranje het zwaard opnam tegen een oppermachtig Spanje. Spectaculaire gebeurtenissen in die jaren tekenden het collectieve geheugen van de Nederlanden voorgoed, zoals de executies van Egmond en Hoorn (1568), de val van Antwerpen (1585) en de vlucht van meer dan honderdduizend bewoners naar het buitenland of Holland. Historicus De Maesschalck schreef het boek 'Oranje tegen Spanje' als vervolg op 'De Graven van Vlaanderen' en 'De Hertogen van Bourgondië'.

In samenwerking met de West-Vlaamse Gidsenkring en het Davidsfonds

 
   

Andere mededelingen

 
 

Boek Tony Herbert te koop op nieuwjaarsreceptie

Tijdens de receptie na de nieuwjaarslezing op 1 februari is het boek 'Tony Herbert (1902-1959). Een veelzijdig leven' (verhandeling XV van De Leiegouw) te verkrijgen tegen 15 euro. Mocht u deze interessante studie nog niet gekocht hebben, kunt u op die manier de portkosten uitsparen.