E-Leiegouwtje, 2016, nr. 2

 

 

LEZINGEN

 

Zaterdag
12 maart,
1
6 uur
CC 't Spoor, Eilandstraat 6 in Harelbeke

 

Professor Violet Soen
De Beeldenstorm in onze streken 

Gewoonlijk spreken we over ‘De Beeldenstorm'. Dan bedoelen we de Beeldenstorm die vanaf de zomer van 1566 tot de lente van de 1567 plaatsvond in de Spaans-Habsburgse Nederlanden, en waardoor talloze kunstwerken in kerken, kapellen en kloosters werden vernield. Maar deze beeldenstorm was slechts een van de vele ‘beeldenstormen’ in het zestiende-eeuwse Europa, van het Heilig Roomse Rijk tot Frankrijk. Met prof. dr. Violet Soen blikken we in deze lezing terug op wat 450 jaar geleden in onze gewesten gebeurde, en hoe dit iconoclasme deel uitmaakte van bredere godsdiensttwisten tussen katholieken en protestanten. We gaan meteen naar de kern van de vraag: waarom vonden sommige zestiende-eeuwers het nodig om beelden te bestormen? Prof. Soen licht ook een tipje van de sluier over de vraag hoe edelvrouwen in deze woelige tijden een belangrijke rol konden spelen.
Na de lezing volgt een toespraak door de Harelbeekse burgemeester Alain Top en biedt het stadsbestuur een drink aan ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de erfgoedkring De Roede van Harelbeke.

Violet Soen is professor Vroegmoderne Geschiedenis aan de KU Leuven, en hoofd van de onderzoeksgroep Nieuwe Tijd aan de faculteit Letteren. Ze bestudeert de godsdienstoorlogen in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Europa. Dit onderzoek naar de controverse tussen katholieken en protestanten leidt haar naar archieven in Spanje, Italië, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

Deze lezing heeft plaats in samenwerking met De Roede van Harelbeke.

 

 

 

 

 

Woensdag 27 april om 20 uur in de Kulak, Etienne Sabbelaan 53 in Kortrijk

 

Saartje Vanden Borre
Toga's voor 't Hoge. 50 jaar KU Leuven Campus Kulak in Kortrijk

De Kulak, de Leuvense universiteit van Kortrijk, werd in 1965 op het Kortrijkse Hoge opgericht als 'experiment'. Een kleine persoonlijke campus zou het universitair onderwijs bij de West-Vlaamse jongeren brengen en de regio een economische impuls geven. Een halve eeuw later krijgen bijna 1.500 studenten hun basisopleiding aan de Kulak, terwijl de instelling een belangrijke rol speelt in regionaal en internationaal onderzoek. In deze lezing schetst bestuurslid van De Leiegouw Saartje Vanden Borre het wel en wee van vijftig jaar Leuvense universiteit in Kortrijk. Ze besteedt aandacht aan de grote lijnen en evoluties aan de Kulak, maar vergeet ook niet de details die de eigenheid van de campus bepalen.

Saartje Vanden Borre is als historica werkzaam bij de subfaculteit Geschiedenis van de KU Leuven. Zij is de auter van het in 2015 verschenen boek 'Toga's voor 't Hoge. Geschiedenis van de Leuvense universiteit in Kortrijk'. 

De lezing is een initiatief van De Leiegouw, in samenwerking met het Postuniversitair Centrum en met steun van het Davidsfonds, het Willemsfonds, de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk, de West-Vlaamse Gidsenkring, GidsenPlus, Faimiliekunde, de Vrienden van de Musea en Archeologie Zuid-West-Vlaanderen.

Na de lezing volgt een drink. De toegang is gratis, inschrijven vooraf verplicht. Aanmelden vóór 17 april op http://puc.kuleuven-kulak.be