E-Leiegouwtje, 2016, nr. 3

 

 

LEZINGEN

 

Woensdag 27 april om 20 uur in de Kulak, Etienne Sabbelaan 53 in Kortrijk

 

Saartje Vanden Borre
Toga's voor 't Hoge. 50 jaar KU Leuven Campus Kulak in Kortrijk

De Kulak, de Leuvense universiteit van Kortrijk, werd in 1965 op het Kortrijkse Hoge opgericht als 'experiment'. Een kleine persoonlijke campus zou het universitair onderwijs bij de West-Vlaamse jongeren brengen en de regio een economische impuls geven. Een halve eeuw later krijgen bijna 1.500 studenten hun basisopleiding aan de Kulak, terwijl de instelling een belangrijke rol speelt in regionaal en internationaal onderzoek. In deze lezing schetst bestuurslid van De Leiegouw Saartje Vanden Borre het wel en wee van vijftig jaar Leuvense universiteit in Kortrijk. Ze besteedt aandacht aan de grote lijnen en evoluties aan de Kulak, maar vergeet ook niet de details die de eigenheid van de campus bepalen.

Saartje Vanden Borre is als historica werkzaam bij de subfaculteit Geschiedenis van de KU Leuven. Zij is de auter van het in 2015 verschenen boek 'Toga's voor 't Hoge. Geschiedenis van de Leuvense universiteit in Kortrijk'. 

De lezing is een initiatief van De Leiegouw, in samenwerking met het Postuniversitair Centrum en met steun van het Davidsfonds, het Willemsfonds, de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk, de West-Vlaamse Gidsenkring, GidsenPlus, Faimiliekunde, de Vrienden van de Musea en Archeologie Zuid-West-Vlaanderen.

Na de lezing volgt een drink. De toegang is gratis. Er is heel veel belangsteling voor deze activiteit, inschrijven vooraf is verplicht. Aanmelden op http://puc.kuleuven-kulak.be

 
   

BERICHT

 
   

Trip naar Festival du Lin in Normandië

VtbKultuur Kortrijk organiseert op 2 en 3 juli een trip naar het Vlasfestival in Normandië. De bus vertrekt zaterdag 2 juli om 7 uur aan het station in Kortrijk en stopt een half uur later ook nog aan het station in Wevelgem. In de namiddag krijgen de deelnemers een demonstratie slijten, manueel en machinaal in een vlassershoeve, brengen ze een bezoek aan een zwingelfabriek en aan Le Bourg-Dun. Na een overnachting in een hotel in Rouen staat zondagochtend 3 juli een stadswandeling op het programma en na de lunch een bezoek aan een (vlas)touwfabriek en het Musée Industriel de la Corderie Vallois. Om 16 uur begint de terugreis, met aankomst om 18 uur in Wevelgem en om 18.30 uur in Kortrijk.

Deelnemen kost 150 euro, overnachting en toegangsprijzen inbegrepen. Inschrijven door het bedrag over te maken op BE28 7380 3003 1020 van vtbKultuur Kortrijk. Meer informatie via kortrijk@vtbkultuur.be.