E-Leiegouwtje, 2016, nr. 3

 

 

LEZING

 

Dinsdag 11 oktober om 20 uur Museum Kortrijk 1302, Houtmarkt in Kortrijk.

 

Lieven D'hulst
'In Vlaanderen Vlaams'? Bestuurlijke meertaligheid en vertaling in Kortrijk (1830-1914)

De 19de-eeuwse verfransing van Vlaanderen is sinds enkele decennia vrij gedetailleerd in kaart gebracht. Het onderzoek vertoont echter nog altijd belangrijke witte vlekken, zowel wat de bestudeerde steden en gemeenten als de gehanteerde onderzoeksmethodes betreft. Zo weten we weinig over het concrete taalgebruik in de Kortrijkse bestuursorganen: vanaf wanneer en hoelang domineerde het Frans? En waarom was dat zo? Wanneer werd het Nederlands de enige bestuurstaal? Bijzondere aandacht gaat uit naar de verslagen van de Kortrijkse gemeenteraad. Voorts voegt deze lezing aan de bestaande onderzoeksmethodes een belangrijke parameter toe: in tegenstelling tot de klassieke historiografie die zich meestal beperkt tot de studie van een of twee talen (Nederlands en Frans) wordt de focus nu verlegd naar de bemiddeling of vertaling tussen Nederlands en Frans. Waarom werd er zo systematisch vertaald? Waarom gebeurde dat zo discreet? En welke rol heeft de vertaling gespeeld in de trage en moeizame overgang van eentaalig naar tweetalig Vlaanderen, van eentalig naar tweetalig burgerschap?

Gastspreker Lieven D'hulst is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en de Kulak. Hij is hoofd van de Onderzoeksgroep Vertaling en Interculturele Transfer. De lezing heeft plaats op dinsdag 11 oktober om 20 uur (en niet op donderdag!) in het Museum Kortrijk 1302.

 

 
   

BERICHTEN

 
   

Heemdag 2016

Op zaterdag 8 oktober heeft de jaarlijkse Heemdag plaats in Izegem. Het thema is 'Stielen met stijl. Ambachten en tewerkstelling in het verleden'. In de voormiddag zijn in De Leest aan de Sint-Jorisstraat enkele lezingen gepland, onder meer over de huisnijverheid. Het namiddagprogramma biedt een bezoek aan het schoenen- en borstelmuseum Eperon d'Or, een rondleiding in Stoom en stroom en een erfgoedwandeling. Info en inschrijven op www.heemkunde-vlaanderen.be. 

Erfgoedkabinet

Op 13 oktober vanaf 19 uur kun je in het oude politiecommissariaat van Harelbeke, Marktstraat 53 terecht voor een Erfgoedkabinet. In verschillende kamers hebben sprekers het over een brede waaier aan thema's, van industrieel erfgoed in 3D tot het bewaren van alledaagse tradities. Je kunt ook zelf thema's aanbrengen. Alle info op www.erfgoedzuidwest.be. Daar kun je je ook inschrijven

Bissegem in WO I

In Bissegem stelt Jan Coillie op 14 oktober zijn nieuw boek 'Bissegem 1914-1918. Van Flugplaz tot Munitionslager' voor. Daarin beschrijft hij uitgebreid het reilen en zeilen van deze vlassersgemeente tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het boek is rijk geïllustreerd en bevat uitgebreide lijsten met namen van oorlogsslachtoffers en door de Duitsers tewerkgestelde arbeiders. Naar aanleiding van de publicatie van het boek zijn er tot 23 oktober verschillende activiteiten gepland, onder meer een tentoonstelling over Bissegem tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het boek telt 360 pagina's en kost 34,95 euro. Info: aok4@telenet.be.