E-Leiegouwtje, 2016, nr. 5

 

 

LEZINGEN

 

Donderdag 24 november om 20 uur in het Kortrijkse Rijksarchief, Guido Gezellestraat 1

 

Rondleiding in de tentoonstelling
'Bezettering 14-18: oorlogsaffiches die blijven plakken'

Van 18 november tot 21 december 2016 kan je in het Rijksarchief in Kortrijk de tentoonstelling ‘Bezettering 14-18: oorlogsaffiches die blijven plakken’ bezoeken. De expo is het resultaat van een samenwerking tussen het Rijksarchief, de regionale erfgoedcel Zuidwest en de dertien gemeenten van de regio Kortrijk. In 2017 gaat de tentoonstelling op rondreis, maar het Kortrijkse Rijksarchief krijgt de primeur.

Aan de hand van tekstaffiches wordt het dagelijkse leven onder de Duitse bezetting in beeld gebracht. De affiches waren het communicatiemiddel bij uitstek waarmee de Duitsers de Belgische bevolking informeerden.  Welke thema’s komen op de affiches aan bod? Voedselvoorziening (bv. rantsoenering), opeisingen van allerlei goederen (van duiven tot telefoontoestellen), het militaire verloop van de oorlog, censuur, propaganda... De tentoongestelde affiches werden geselecteerd uit de collecties van het Rijksarchief en de gemeentearchieven. Naar aanleiding van de tentoonstelling werden heel wat affiches ook gedigitaliseerd.

De Leiegouw biedt de mogelijkheid om onder leiding van rijksarchivaris Hendrik Callewier een bezoek te brengen aan de expositie: op donderdag 24 november om 20 uur in het Kortrijkse Rijksarchief, Guido Gezellestraat 1.

 

 

Zondag 18 december
om 10.30 uur in de
Sint-Annazaal van het begijnhof in Kortrijk

 

Professor Anne-Laure Van Bruaene
'Gouden Eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600'

Tussen 1100 en 1600 vormden de Lage Landen een van de meest verstedelijkte gebieden van Europa. Amsterdam, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, maar ook kleinere steden zoals Kortrijk ontwikkelden zich tot bruisende economische en culturele centra. De stedelijke middengroepen vervulden hierin een centrale rol: deze kleine producenten en handelaars, die in ambachten georganiseerd waren, maakten van de Lage Landen een unieke regio. De voordracht 'Gouden Eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600' benadert de kenmerken van deze stedelijke samenleving vanuit verschillende perspectieven: economie, samenleven, politiek, religie, ruimtelijkheid, materiële cultuur en kennis. Niet één stad wordt onder de loep genomen, maar het hele netwerk van grote steden en kleine stadjes.

Anne-Laure Van Bruaene is samen met Marc Boone en Bruno Blondé auteur van het boek 'Gouden Eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen 1100-1600'. Van Bruaene doceert cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich op de stedelijke cultuur in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden.

De lezing heeft plaats op zondag 18 december om 10.30 uur in de Sint-Annazaal van het begijnhof van Kortrijk

 
   

BERICHT

 
   

Nieuwjaarslezing

De jaarlijkse nieuwjaarslezing in samenwerking met andere culturele verenigingen van de stad Kortrijk heeft plaats op maandag 30 januari om 19 uur in de stadsschouwburg. Houd de datum vrij, u verneemt binnenkort meer over de gastspreker en het onderwerp van de lezing.