E-Leiegouwtje, 2016, nr. 6

 

 

LEZING

 

 

Zondag 18 december
om 10.30 uur in de
Sint-Annazaal van het begijnhof in Kortrijk

 

Professor Anne-Laure Van Bruaene
'Gouden Eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600'

Tussen 1100 en 1600 vormden de Lage Landen een van de meest verstedelijkte gebieden van Europa. Amsterdam, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, maar ook kleinere steden zoals Kortrijk ontwikkelden zich tot bruisende economische en culturele centra. De stedelijke middengroepen vervulden hierin een centrale rol: deze kleine producenten en handelaars, die in ambachten georganiseerd waren, maakten van de Lage Landen een unieke regio. De voordracht 'Gouden Eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen, 1100-1600' benadert de kenmerken van deze stedelijke samenleving vanuit verschillende perspectieven: economie, samenleven, politiek, religie, ruimtelijkheid, materiële cultuur en kennis. Niet één stad wordt onder de loep genomen, maar het hele netwerk van grote steden en kleine stadjes.

Anne-Laure Van Bruaene is samen met Marc Boone en Bruno Blondé auteur van het boek 'Gouden Eeuwen. Stad en samenleving in de Lage Landen 1100-1600'. Van Bruaene doceert cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich op de stedelijke cultuur in de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden.

De lezing heeft plaats op zondag 18 december om 10.30 uur in de Sint-Annazaal van het begijnhof van Kortrijk. Nadien volgt nog een drink.

 
   

BERICHT

 
   

Nieuwjaarslezing

De jaarlijkse nieuwjaarslezing in samenwerking met andere culturele verenigingen van de stad Kortrijk heeft plaats op maandag 30 januari om 19 uur in de stadsschouwburg. Gastspreker is dra. Wendy Wiertz van de KU Leuven over 'Dames artistes'. Negentiende-eeuwse adellijke amateurkunstenaressen in België. Nadien volgt een uitgebreide receptie. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Houd de datum vrij! U krijgt nog een aparte uitnodiging.