E-Leiegouwtje, 2017, nr. 3

 

 

LEZINGEN

 

 

Dinsdag 14 november 
om 19.30 uur 
in stedelijke bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30

 

Frans Destoop
André Demedts: een man van het verleden?

Vijfentwintig jaar geleden overleed de schrijver en voordrachtgever André Demedts (1906-1992). In de regio Kortrijk, maar ook ver daarbuiten, was hij jarenlang een veelgelezen romanschrijver en een erg gewaardeerde spreker. Van 1949 tot 1971 was hij directeur van BRT-West-Vlaanderen in Kortrijk.  Hij was zeer invloedrijk in kringen van de Vlaamse cultuurbeweging en had een bijzondere interesse voor Frans-Vlaanderen. Blijft daar een kwarteeuw na zijn overlijden nog iets van over? 

Frans Destoop was leraar en televisiejournalist. Later werd hij OCMW-voorzitter en schepen. Hij studeerde Germaanse filologie in Leuven tussen 1964 en 1968. Zijn scriptie had als titel: De verhouding van de generaties in het proza van André Demedts

Deze actviteit is een samenwerking met Davidsfonds en de stedelijke openbare bibliotheek van Kortrijk. Daar loopt tot 10 december een tentoonstelling over Demedts. 

Frans Destoop houdt zijn lezing op dinsdag 14 november om 19.30 uur in de Kortrijkse bibliotheek. Gratis toegang.

 

Woensdag 29 november om 18 uur en om 19.30 uur 
in de hoofdzetel van het bedrijf Barco, Beneluxpark 21 in Kortrijk

 

Exclusieve en gratis rondleiding in Barco
Lezing door Pol Descamps over de geschiedenis van Barco

 

Op woensdag 29 november hebben we een heel bijzonder aanbod. U krijgt de gelegenheid om de indrukwekkende nieuwe hoofdzetel van het bedrijf Barco aan het Beneluxpark te bezoeken onder begeleiding van een gids. Normaal moet u daarvoor een toegangsprijs betalen, maar wij kunnen u deze activiteit gratis aanbieden! Het aantal plaatsen is beperkt: maximum vijftig personen kunnen aan de rondleiding deelnemen. Die begint om 18 uur. Vooraf inschrijven is verplicht. 

De rondleiding duurt een uur, nadien volgt een pauze met een hapje en een drankje. Ir. Pol Descamps die jarenlang voor het bedrijf heeft gewerkt, geeft tot slot om 19.30 uur een lezing over de rijke geschiedenis van Barco. Daar kan iedereen aansluiten, ook wie niet aan het bedrijfsbezoek deelnam. Gratis toegang. Er zijn voldoende parkeerplaatsen aan het bedrijf.

 
   

 

BERICHTEN

 
 

Speciaal nummer over 40 jaar na de fusies

Het tweede nummer van 2017 van ons tijdschrift De Leiegouw is volledig gewijd aan de gemeentefusies van 1976 in de regio Kortrijk. Dit lijvige boek bevat talrijke boeiende bijdragen over hoe de fusies tot stand zijn gekomen, welke discussies eraan voorafgingen, hoe groot het protest was, welke politici regionaal en nationaal een belangrijke rol speelden, enz. Er zitten ook verschillende getuigenissen in en het nummer is rijk geïllustreerd met foto's, enz. Uitstekende lectuur voor de donkere kerst- en nieuwjaarsdagen.

Het nummer wordt gepresenteerd tijdens een speciaal en verrassend evenement op dinsdag 19 december om 19.30 uur (toegang vanaf 19 uur) in 't Senter in Sint-Katharina (beter bekend als Sente). U bent allen welkom! Gratis toegang.

 
   

1917: bezette stad

Op 10 november om 19.30 uur spreekt historica An Callens in het boekenhuis Theoria aan het Casinoplein in Kortrijk over de toestand in de streek honderd jaar geleden. Het hoofdkwartier van het Duitse Vierde Leger bevond zich toen in Tielt en in 1917 ook tijdelijk in Kortrijk. Daar werden de eerste aanvallen met chloor- en mosterdgas gepland. De lezing is een initiatief van vtbkultuur Kortrijk, Davidsfonds, Vormingplus en Gidsenplus. Toegangsprijs 5 euro.