De Leiegouw, 2015, nr. 2

Beste Leiegouwlid,

U hebt nog recht op het tweede nummer van 2015 van ons tijdschrift. Dat is zo goed als klaar, u krijgt het begin januari 2016 in de bus. Meteen hebt u dan heel wat interessante lectuur om het nieuwe jaar in te zetten. Een greep uit de artikelen: 'Een beknopte geschiedenis van de Marokkaanse geschiedenis in Kortrijk' van Abdellah Benotmane, '"t is Oorlog". Pastoor Lodewijk Frans Proot over de Eerste Wereldoorlog in Kuurne' van Noël  Bruneel en Hendrik Callewier, 'Het grondgebied van de stad Kortrijk in het ancien régime: schependom en keurstaken' van Klaas Maddens, enz.

Lidmaatschap 2016

We maken van de gelegenheid gebruik om u te vragen de lidmaatschapsbijdrage voor 2016 te betalen.

U kunt het vereiste bedrag overmaken

op rekening BE12 3850 4116 0092 van
vzw De Leiegouw Kortrijk, met vermelding 'naam lid 2016'

De contributie bedraagt:

  • 25 euro voor gewone leden
  • 40 euro voor ereleden, buitenlandse leden en boekhandels (indien gewenst met kostennota, bestelbons te sturen naar info@leiegouw.be)
  • 50 euro of meer voor beschermende leden

U helpt De Leiegouw extra door een steunbijdrage te gireren, bijvoorbeeld als ere- of beschermend lid. Even dankbaar zullen wij u zijn als u nieuwe leden aanbrengt.

Belangrijk

Weet dat u, door in te loggen op onze website, ook te allen tijde zelf uw gegevens (naam, adres, e-mailadres) kunt controleren en aanpassen in onze databank? Laat niet na hiervan gebruik te maken.

Het bestuur dankt u voor uw spoedige betaling en trouw en wenst u prettige feestdagen.

Greet Verschatse, voorzitter | Niklaas Maddens, ondervoorzitter | Frans Debrabandere, erevoorzitter | Filip Santy, penningmeester | Frederik Bossuyt, secretaris | Piet Boncquet, ledenadministratie | Hendrik Callewier, redactiesecretaris
Ann Augustyn, Saartje Vanden Borre, Wim Dekimpe, bestuursleden