Leiegouwtje, 2015, nr. 6

   

Lezing

Zondag 11 oktober, 10.30 uur
museum Texture, Noordstraat 28, Kortrijk

 

Dries Claeys
De industralisatie van de vlasnijverheid in Zuid-West-Vlaanderen

Onze eerste gastspreker van het nieuwe seizoen is historicus Dries Claeys, wetenschappelijk medewerker aan het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (ICAG, KU Leuven). In 2013 schreef hij een masterproef met als onderwerp 'De industrialisatie van de vlasnijverheid in Zuid-West-Vlaanderen (1890-1955), waarbij werd gefocust op de vlasfabrieken in de gemeenten Bissegem, Gullegem en Wevelgem.'

Toen het roten in de Leie vanaf het begin van de negentiende eeuw opnieuw werd toegestaan, kende de vlasnijverheid in het arrondissement Kortrijk een ongeziene expansie. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd de traditionele vlasnijverheid gestaag geïndustrialiseerd. Hoe verliep dit industrialisatieproces? En hoe kan die evolutie worden verklaard?

Over het onderwerp schreef Claeys een uiterst interessant artikel in ons tijdschrift De Leiegouw, nummer 1 van 2015. 

Opgelet: de lezing (in samenwerking met en in Texture) heeft zondag 11 oktober om 10.30 uur plaats en dus niet op een donderdagavond zoals gewoonlijk. Leiegouwleden en gidsen krijgen gratis toegang, anderen betalen 4 euro.

 

 

Korte berichten

 

 

Herenhuis in Rijselsestraat 6 in Kortrijk voorlopig niet gesloopt

Het zestiende-eeuwse pand met negentiende-eeuwse gevel is een van de oudste huizen van Kortrijk. Projectontwikkelaars wilden het slopen en er een nieuw flatgebouw bouwen. Dat gaat voorlopig niet door, het dossier is ingetrokken. De dienst Onroerend Erfgoed Vlaanderen is een onderzoek gestart om het gebouw te laten beschermen.

Tegen de sloop was protest gerezen, onder meer ook van onze vereniging De Leiegouw. Tot ongeveer een jaar geleden was de winkel Geers in het pand gevestigd.

 

 

Studiedag Guido Gezellegenootschap
Van oud naar nieuw? Belangstelling voor de oudheidkunde in de 19de eeuw

Jaarlijks organiseert het Guido Gezellegenootschap een studiedag die de dichter in de bredere culturele context van de 19de eeuw plaatst. Dit jaar ligt de focus op de neogotische beweging in Vlaanderen en op de groeiende interesse voor geschiedenis in de 19de eeuw. Aansluitend op de lezingen kan u een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Passé composé. Het ontstaan van de Gruuthusecollectie’ in het Gezellemuseum.

Gastsprekers zijn Timo Van Havere, aspirant Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, verbonden aan de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750, KU Leuven en prof. em. Luc Verpoest,  die geschiedenis van de architectuur en de monumentenzorg aan de KULeuven doceerde en  mee de krijtlijnen uitzette van het onderzoek naar de Belgische katholieke neogotiek.Van Havere spreekt over 'De oudheidkenners. Negentiende-eeuwse uitingen van een bijzondere interesse, in Brugge en daarbuiten'. De lezing van Verpoest handelt over 'De ontwikkeling en het belang van de neogotische beweging in Vlaanderen en de eruit ontstane veelzijdige St.-Lucasbeweging'. 

Praktisch

Zaterdag 28 november 2015 vanaf 10 uur
Locatie: Vriendenzaal Musea Brugge (Groeningemuseum), Dijver 12, 8000 Brugge
Prijs: 10 euro (inclusief broodjeslunch)
Inschrijven (verplicht!) bij: Inge Geysen (Musea Brugge), Dijver 12, 8000 Brugge, inge.geysen@brugge.be, tel. 050-44.87.99.