De Leiegouw

Zesmaandelijks tijdschrift van De Leiegouw (verschijnt in juni en december)
ISSN 0776 - 1023

Boekhandelsprijs: 40 euro (30% boekhandelskorting), excl. verzendingskosten.

_________________________________________________________
Six-monthly magazine De Leiegouw (published in June and December)
ISSN 0776 -1023
Bookshop Price: 40 euro (30% bookstore discount), plus shipping costs.