Lid worden

U bent geïnteresseerd in geschiedenis in het algemeen en in het verleden van uw streek in het bijzonder. U bent van oordeel dat volkskunde méér is dan folklore, maar een echte wetenschap die onze volksgebruiken in verleden en heden bestudeert. De studie van de lokale taal - of als u wilt de dialectologie, plaats- en persoonsnaamkunde - lijkt u een verrijkende bezigheid. U wilt daarover graag iets meer vernemen?

Dan kunt u het best lid worden van De Leiegouw

En dat kan op een van deze drie manieren:

  • Als beschermend lid steunt u de vereniging op een belangrijke wijze
  • Als erelid verleent u zowel een morele als een financiële steun (50 euro of meer)
  • Als gewoon lid ten slotte betaalt u de lidmaatschapsbijdrage (30 euro, buitenland 40 euro)

In ruil voor de lidmaatschapsbijdrage ontvangen alle leden:

  • het zesmaandelijks tijdschrift De Leiegouw (ca. 400 blzn. per jaar)
  • het elektronische mededelingenblad 't Leiegouwtje, met de uitnodigingen en kleine artikelen
  • reductie op afzonderlijke publicaties

Nieuwe leden ontvangen een welkomstgeschenk: de beide nummers van de vorige jaargang van De Leiegouw.

Uw lidmaatschap gaat in vanaf het ogenblik dat wij het passende bedrag hebben ontvangen op rekening BE12 3850 4116 0092 (BIC BBRUBEBB) van De Leiegouw, 8511 Kortrijk-Aalbeke (met vermelding 'nieuw lid' en graag ook uw e-mailadres).

U kunt zich alvast al meteen aanmelden door hier te klikken.

Abonnementen via de boekhandel

De boekhandelsprijs voor een jaargang is

  • 50 euro voor levering op een adres in het binnenland,
  • 70 euro voor levering op een adres in het buitenland.