Bijdragen voor De Leiegouw

Wie in De Leiegouw wenst te publiceren kan zijn/haar tekst bezorgen aan de redactiesecretaris, die die dan aan de redactieraad ter beoordeling voorlegt.

De redactionele richtlijnen vindt u hier.