Waar staat De Leiegouw voor?

De Leiegouw is de vereniging voor geschied-, taal- en volkskundig onderzoek in het Kortrijkse. Al meer dan vijftig jaar doet ze opzoekingswerk in deze verschillende domeinen. Geografisch richt De Leiegouw zich op de stad, de voormalige kasselrij en het arrondissement Kortrijk. De vereniging werkt nauw samen met de Roede van Harelbeke en Cuerna.

Tot de activiteiten van De Leiegouw behoren

  • de publicatie van het gelijknamige, zesmaandelijkse tijdschrift, goed voor jaarlijks tot 400 bladzijden vol boeiende, degelijke en gevarieerde artikelen. De Leiegouw streeft naar een hoge kwaliteit, zowel inhoudelijk als vormelijk. Het tijdschrift wordt dan ook hoog gewaardeerd.
  • De publicatie van monografieën in de reeks ‘Verhandelingen’. De jongste aflevering daarin was ‘Met staf en schelp’ van Christian De Paepe.
  • De organisatie van interessante lezingen, al dan niet in samenwerking met andere heem- en geschiedkundige verenigingen uit de streek.
  • De verspreiding van het mededelingenblad ’t Leiegouwtje met de aankondiging van de lezingen en korte nieuwsberichten.
  • Deelname aan evenementen (Erfgoeddag bv.), studie- en werkvergaderingen.
  • De uitbouw van een gespecialiseerde bibliotheek die ter beschikking staat van de leden
  • Het verstrekken van adviezen en het verlenen van hulp bij opzoekingswerk.
  • Via de volledig vernieuwde site de gebruikers en de leden toegang verlenen tot het digitale archief.