Andere publicaties

Nieuwsbrief 't Leiegouwtje

Eerder verschenen Leiegouwtjes

Tony Herbert. Een veelzijdig leven

Tony Herbert (Lokeren, 1902-Kortrijk, 1959) was in zijn relatief korte leven in vele domeinen actief: als ondernemer, ideoloog, krantenuitgever en kunstverzamelaar. Hij was bedrijfsleider bij de nv Kortrijkse Katoenspinnerij en nauw betrokken bij het Vlaams Economisch Verbond. Herbert stond ook mee aan de wieg van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), dat een uitgesproken autoritaire koers volgde, maar hij raakte snel gebrouilleerd met de partij. Nadien zocht hij toenadering tot Verdinaso, zonder formeel lid te worden. Hij evolueerde in de richting van Vlaams en koningsgezind belgicisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij de spilfiguur van discussie- en studiegroepen, die onder meer de vernieuwing van de katholieke partij en haar omvorming tot Christelijke Volkspartij (CVP) voorbereidden. Samen met Léon Bekaert richtte hij de krant De Nieuwe Standaard op, die dicht bij de nieuwe CVP stond en waarin hij zijn opvattingen over een Vlaamsgezind en katholiek belgicisme en een ‘gereguleerde democratie’ propageerde. Voor de rechts-autoritaire en corporatistischgezinde Tony Herbert was echter geen parlementair mandaat beschikbaar, zodat hij zich rond 1950 uit de politiek terugtrok. Nadien concentreerde hij zich vooral op zijn gezin met elf kinderen, zijn bedrijf en zijn rijke en uitgebreide kunstverzameling met vooral werk van Vlaamse expressionisten.

De auteurs Dirk Luyten, Tanguy Eeckhout, Bruno De Wever, Fabrice Maerten en Karel Van Nieuwenhuyse belichten in dit boek de vele aspecten van het leven van deze intrigerende figuur.

De verhandeling XV 'Tony Herbert (1902-1959), een veelzijdig leven' kost 15 euro (plus 5 euro portkosten). U kunt het bestellen door het passende bedrag over te maken op rekening BE12 3850 4116 0092 van De Leiegouw, met vermelding 'Herbert', aantal exemplaren en uw naam en adres. U krijgt het boek nadien opgestuurd.

Christian De Paepe
Met staf en schelp. Sint-Jakob, Sint-Rochus en andere pelgrims in Kortrijk

Iconografische studies van heiligen en hun attributen zijn meer en meer nodig, want de kennis van dit christelijk patrimonium gaat zienderogen achteruit. Wie weet nog dat Sint-Laurentius een rooster bij zich houdt en dat de heilige Barbara altijd bij een toren afgebeeld staat? Zelfs de drie broden - in sommige gevallen drie kinderen in een ton - van de erg populaire Sinterklaas zijn niet overal bekend.

In dit boek buigt auteur Christian De Paepe (°1938) zich over de heiligen met schelp en staf in Kortrijk. Van deze pelgrimheiligen is Sint-Jakob de Meerdere de bekendste. Voor hem worden nog altijd talrijke bedevaarten ondernomen naar het Spaanse Compostela. Maar ook Sint-Rochus, beter bekend in Kortrijk door de Sint-Rochuskerk, draagt schelpen op zijn kledij en hoed.

De auteur is goed vertrouwd met de materie: als emeritus professor in de literatuur en de cultuurgeschiedenis van Spanje, als priester én als Kortrijkzaan. Zijn zoektocht resulteerde in een rijk geïllustreerd naslagwerk, wat de lezer toelaat de iconografische naspeuringen op de voet te volgen.

Het boek (Verhandeling XIV) kost 20 euro en is te verkrijgen bij De Leiegouw via het bestelformulier, maar ook in de betere boekhandel (ISBN 9789090267500)

Verjaardagskalender

Stop de tijd… met een eeuwigdurende kalender! Bij veel mensen hangt ergens in huis een verjaardagskalender. De Leiegouw speelt hier op in en geeft er een historische toets aan. Wat gebeurde er op die datum in Kortrijk? Een hele rist weetjes wordt gekoppeld aan een bepaalde dag in de kalender.

Wist je dat er ooit een aardbeving gevoeld werd in Kortrijk? Op welke dag werd Stijn Streuvels geboren? Wanneer kwam Lodewijk XIV hier op bezoek? De Leiegouw Verjaardagskalender geeft het antwoord.

De kalender kost 5 euro en bestellen kan door hier te klikken.

Met steun van: