Nieuw nummer tijdschrift is klaar!

18-05-2017

Een greep uit de artikelen die in De Leiegouw, jg 2017, nr. 1 zijn opgenomen:

- Greet Draye opent het nummer met een bijdrage over Fietsroutes met een verleden. De voorgeschiedenis van de Trimaarzate en het Gudensporenpad.
- Elwin Hofman schrijft over Kroegen, keten en jeneverhuizen. Drinken in het achttiende-eeeuwse Marke.
- professoor Lieven D'Hulst heeft het over In Vlaanderen Vlaams? Bestuurlijke meertaligheid en vertaling in Kortrijk (1830-1914). De auteur was al te gast als spreker voor onze vereniging.
- Julien Vermeulen en Els Depuydt met Gezelle, digitaal gelezen. In Brugge worden 7.700 brieven van Gezelle digitaal toegankelijk gemaakt. Ze schetsen een beeld van de dichter en van de tijd waarin hij leefde.
- Roger Witdouck: UIt het leven van Pieter Adaem, kapelaan van het O.L.-Vrouwekapittel in Kortrijk (ca. 1415-1482).

- Een aflevering van de kroniek van Jacques Goethals-Vercruysse, enz. 

Het tweede nummer van dit jaar wordt iets speciaals: het is volledig gewijd aan 'veertig jaar na de fusies'. Niet alleen met aandacht voor de academische invalshoek, maar zeker ook voor de lokale insteek en anekdotiek. Een aflevering om naar uit te kijken!

Lid worden van De Leiegouw kan door 25 euro over te maken op rek. BE12385041160092 van De Leiegouw, Bergstraat 39 in Aalbeke.