Was opa een nazi?

26-02-2018

Paul Drossens
Was opa een nazi?
Speuren naar het oorlogsverleden

Was mijn familie betrokken bij de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog? Het is een veelgestelde vraag. Meer dan zeventig jaar na datum gaan steeds meer kinderen en kleinkinderen op zoek naar de juiste toedracht van de feiten om dat verleden een plaats te geven. In het boek Was opa een nazi? reiken historici en archivarissen de sleutels aan om zelf op zoek te gaan naar het vaak onuitgesproken oorlogsverleden.

Paul Drossens, diensthoofd van het Rijksarchief Gent en redactielid van Was opa een nazi? belicht op zondag 18 maart om 10.30 uur in het Rijksarchief de opzet van het boek en de zoekmogelijkheden die de weg wijzen naar het juiste archief.

In samenwerking met het Rijksarchief. Nadien wordt een aperitiefje geserveerd. Toegang vrij.